• <p id="va41p"><del id="va41p"><xmp id="va41p"></xmp></del></p>
  <acronym id="va41p"><strong id="va41p"></strong></acronym>

  <tr id="va41p"></tr>

   O FIRMIE?

   Tild Electronics Co., Ltd. to grupa zajmuj?ca si? rozwojem akcesoriów komunikacyjnych, produkcj? i sprzeda?? zintegrowanych firm produkuj?cych akcesoria do komunikacji mobilnej na du?? skal?. Ró?norodno?? produktów kompletna, stabilna jako??, wysoka pojemno??, d?uga ?ywotno??, d?ugi czas czuwania, bezpieczna, niezawodna i stabilna charakterystyka dzia?ania. Firma gromadzi grup? ekspertów technicznych z bogatym do?wiadczeniem, doskona?ym zarz?dzaniem biznesem i sprzeda?? ersonnel, ustanawia solidny system badawczo-rozwojowy, system sieci marketingowej i system us?ug, ustanowiony w dziedzinie przewagi konkurencyjnej. Od zakupu surowców do kontroli jako?ci procesu produkcyjnego s? ?ci?le zgodne z nowoczesnym systemem zarz?dzania przedsi?biorstwem IS09001, i przesz?y mi?dzynarodow? certyfikacj? IS09001, certyfikacj? FCC/CE, firm? w zakresie jako?ci produktu, ?cis?ej zgodno?ci z mi?dzynarodowymi normami. Wraz z ci?g?ym rozwojem dzia?alno?ci firmy, w celu zaspokojenia potrzeb klientów, ulepszenia systemu us?ug i wysi?ków na rzecz rozszerzenia rynków zagranicznych, dni maj? w?adz? nad firm?, która ustanowi?a biuro w Hongkongu-dzień-Ling Electronics Technology (HK) Co., Ltd., Fujian Quanzhou Branch , Guangzhou Branch, oddzia? Kunming, Oddzia? Shanxi Taiyuan, Shenzhen Corporation. Dni do najwy?szej wydajno?ci energetycznej (pr?dko?ci), aby pod??a? ?ladami zmian na rynku, aby zmaksymalizowa? zapotrzebowanie klientów, zale?y od przekonania firmy, ?e dni mocy. Oparty na Shenzhen system sprzeda?y i us?ug dla uk?adu delty Rzeki Per?owej do Hongkongu jako okno, otwiera rynki zagraniczne i d??y do stworzenia ?wiatowej klasy graj?cych znanych firm markowych.

   Zobacz wi?cej

   AKTUALNO?CI

   Wykorzystanie mocy baterii telefonu komórkowego Blackberry

   Bateria telefonu komórkowego Blackberry zapewnia u?ytkownikom niezawodne i nieprzerwane korzystanie z telefonu komórkowego. Jako kr?gos?up urz?dzeń Blackberry, ta wysokowydajna bateria wnosi kilka zalet do sto?u.

   2023-07-26 Zobacz wi?cej

   Odkrywanie baterii telefonu komórkowego Blackberry

   Bateria telefonu komórkowego Blackberry jest istotnym elementem, który zasila kultowe urz?dzenia Blackberry. Znane z wyj?tkowej ?ywotno?ci baterii telefony komórkowe Blackberry sta?y si? popularnym wyborem dla profesjonalistów i osób poszukuj?cych niezawodnych narz?dzi komunikacji i produktywno?ci.

   2023-07-26 Zobacz wi?cej

   24-letnia fabryka, bateria telefonu komórkowego, ekran telefonu komórkowego, power bank, walkie-talkie

   2023-06-25 Zobacz wi?cej

   Zobacz wi?cej

   97人妻中文字幕一区_国产无码资源在线观看_亚洲精品aⅴ在线观看_无码人妻少妇久久中文字幕